3-p055005.jpg 3-p055004.jpg 3-p055003.jpg 3-p055002.jpg
In 2001 is Triple-P bouwkundig ingenieursburo opgericht door Ing. Patrick Peters. Na menig jaar bij een architectenburo te hebben gewerkt als projekt leider en vele avonduren en weekenden te hebben besteed aan het opzetten van een eigen bedrijf was de tijd rijp om een nieuw bedrijf te presenteren.
Triple-P bouwkundig ingenieursburo, bouwkundige
advisering op het gebied van woningbouw, utiliteit, monumenten, autowascentra en tankstations.

In 2008 is Triple-P omgevormd tot 3-P bouwkundig advies buro b.v. Deze naamsverandering is tot stand gekomen na een complete update van het bedrijf. Uitbreiding van de advisering in interieur en exterieur, het pakket 3D-visualisatie, een nieuw kantoor en extra personeel hebben tot deze beslissing geleid.

Met deze update is weg naar de toekomst vrijgemaakt.
Historie